header

Het eerste Bezoek

Bij een eerste bezoek brengen wij graag samen met u al uw tandheelkundige wensen en/of eventuele problemen in kaart. Naast een gesprek over uw gehele gezondheid vindt er een uitgebreid mondonderzoek plaats. Indien nodig maken wij dan ook één of meerdere (röntgen)foto's.

Ook is het van belang dat de tandarts weet of u te maken heeft met bijvoorbeeld medicijngebruik en/of chronische ziekten. Gegevens daarover kunt u noteren op de gezondheidsvragenlijst, waarna het in uw dossier wordt vastgelegd.

U dient voor dit bezoek een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspas mee te nemen.

Om u goed te kunnen helpen vindt tijdens uw eerste bezoek een uitgebreid onderzoek plaats om de status van uw gebit vast te stellen. Uw tandarts voert een klinische controle uit en we nemen uw medische gegevens door middels een uitgebreide vragenlijst. Daarnaast kunnen diverse foto's, voor aanvullende informatie, worden vervaardigd.